Посетители

Today3
Yesterday3
This week37
This month237

Visitor IP : 54.81.71.219 Visitor Info : Unknown - Unknown Sunday, 24 June 2018 14:20

Who Is Online
Guests : 14 guests online Members : No members online

ТОМ 2003 Статут

Член 1
TOM 2003 е политичка партија (во натамошниот текст: партија), во која врз основа на принципот на слободно пристапување, во рамките на уставните определби на Република Македонија, членуваат оние, кои ги прифаќаат програмските цели и задачи на Партијата.

Член 2
Името на партијата е: TOM 2003 (TOM-Трета Опција за Македонија). Првиот дел од името, ТОМ 2003 (Трета Опција за Македонија), ја изразува традицијата на македонскиот народ врз чија идејно-политичка борба, како континуитет, се изградени програмските цели и задачи на партијата. Вториот дел од името, 2003 , ја означува годината во која е формирана нашата организација и почетокот на нашето делување. Скратеното име на партијата е ТОМ 2003

Член #
Партијата има грб, знаме и химна.

Грб

Партиското знаме е со димензии со однос два спрема еден, по должина

Химната ја утврдува ...